09d9te-f9a{h$?fow9pq(h/)5fh`8"e4w2fit;ryco2wo2n1fud=6"+n05uo.)vi$r2v7~<#;?k/c:6qe)>\
  • Facebook
  • Twitter
  • Rss
  • Plus

Redacción Barbanza

NOIA> Segundo a formación ás débedas son do último ano e ascenden a uns 350 mil euros. Dende a Marea de Noia sinalan que a falla de xestión do actual executivo está a provocar que o Concello leve máis dun ano sen pagar facturas por un importe que rondan os 350.000 euros. Trátase segundo eles de débedas nas que a maior parte son emitidas por pequenas emedianas empresas da vila. Dende a Marea aseguran ademais que o modelo da adxudicación directa da obra menor leva a que a maioría das empresas non poidan nin tan sequera presentar propostas de orzamento para a realización de obras ou servizos, polo que quedan excluídas das distintas contratacións de menos importe. Segundo eles a maior parte son obras de mantemento e reparación de estradas, creación de memorias e estudos, organización de eventos, onde o goberno de Noia adxudica obras directamente. Dende a formación nacionalista sinalaron que xa mantiveron distintas xuntanzas con empresas que levan máis dun ano sen cobrar, poñéndoas en situacións económicas complicadas ó ter que asumir as súas obrigas con menos ingresos dos agardados . por esta razón instan ó equipo de goberno a que priorice o pago destas débedas contraidas, en vez de levar a cabo outros investimentos, permitindo que tódalas empresas que o desexen poidan ofertar en calquera obra mediante a publicidade das distintas contratacións que se leven a cabo.
LOUSAME> A actuación, na que se empregaron técnicas novidosas de bioenxeñería, ascendeu a preto dos 35 mil euros. O director de Augas de Galicia, Roberto Rodríguez, e o delegado territorial da Xunta na Coruña, Ovidio Rodeiro, visitaron esta mañá, xunto coa alcaldesa de Lousame, Teresa Villaverde, as obras levadas a cabo nas últimas semanas na ribeira do río Tállara, ó longo dun quilómetro de lonxitude. A actuación, na que se investiron preto dos 35 mil euros, tiña coma principal finalidade a conservación da propia canle do río, coa construción de tres noiros. Segundo explicou o director de Augas de Galicia a execución destes traballos realizouse mediante técnicas novidosas de bioenxeñería. Os traballos tamén levaron aparelladas tarefas de limpeza e de conservación, que consistiron na retirada de material e restos vexetais depositados no leito do río, co fin de evitar atrancos e episodios de asolagamentos no futuro.
RIBEIRA> A firma, que foi a que resultou adxudicataria do concurso, asumirá a xestión do servizo de limpeza viaria no municipio por un período de doce anos. Xa hai data. O próximo 1 de setembro e por un período de doce anos, Recolte, Servizos e Medio Ambiente, firma que resultou adxudicataria da xestión do servizo de limpeza viaria no municipio, ten previsto iniciar o seu traballo. Fontes do executivo indicaron que o servizo irá implantándose progresivamente ó longo de seis meses, pasando do sistema de recollida actual a un novo modelo que incorpora a carga lateral nos camións e unha nova contenerización. A oferta presentada por Recolte, que ó final foi a mellor valorada no concurso, prevé tamén unha maior limpeza en parroquias, praias e paseos marítimos. A este respecto, cómpre sinalar que se inclúen dous tractores limpapraias que fóra da tempada de verán poderán ser empregados para favorecer os desbroces nas parroquias, ademais de incrementarse tanto a potencia como o número de barredoras. A firma xa presta os seus servizos en concellos como os de Marín e Padrón.
BOIRO> A actuación está incluída nas obras de saneamento que está a levar a cabo Augas de Galicia. Atendendo a unha queixa formulada polos propios veciños da zona e da que tiveron coñecemento tamén a través do grupo municipal de Boiro Novo, En Marea reclámalle a Augas de Galicia a paralización inmediata da tala indiscriminada de árbores de ribeira que se está a realizar na contorna do río Breiro con motivo das obras de mellora no colector do río. Para a fomación nacionalista trátase dun grave atentado medioambiental que está a ser realizada co visto e prace do Concello e da propia Xunta de Galicia. Para Antón Sánchez este tipo de accións requiren dun estudo previo das árbores, priorizando o interese medioambiental. Dende En Marea consideran que estas talas agresivas e indiscriminadas poderían entrar en conflito coa lei de conservación e regulación de ribeiras, polo que insta á Xunta a proceder con criterio técnico e cunha planificación que teñan en conta a erosión que estas cortas poden causar nos leitos dos ríos.
LOUSAME> As actuacións previstas incluirán a construción dun patio cuberto e a renovación do parque infantil público existente no interior do recinto. O proxecto de cuberta exterior no colexio Cernadas de Castro será asumido pola consellería de Educación e consistirá na creación dun patio cuberto no que se empregará policarbonato celular e paneis nervados, un material axeitado para as condicións climatolóxicas da zona. O patio, que permitirá que o alumnado do centro conte cun espazo máis amplo para as actividades no exterior sen depender da meteoroloxía, está orzamentado nuns 60 mil euros. En canto á outra actuación prevista, a da renovación do parque público existente no centro, ascenderá a uns 63 mil euros, dos que a consellería da Vicepresidencia achegará uns 40 mil e a cantidade restante será asumida polo propio Concello. Entre os traballos a desenvolver figuran a renovación dos elementos de xogo existentes e a colocaión doutros novos, cumpríndose así as medidas de prevención de riscos e de seguridade deste tipo de espazos.
MUROS/NOIA> As eivas no servizo de recollida de lixo nos concellos da Mancomunidade de Municipios Serra do Barbanza continúan para desesperación dos veciños. As desavinzas entre FCC e a Mancomunidade de Municipios Serra do Barbanza, entidade que xestiona a planta de recollida de lixo de Lousame, que empregan, ademais deste último municipio outros concellos coma o de Muros, Porto do Son ou Noia, están a crear novos problemas no servizo de recollida de lixo. Non era un problema novo. As constantes avarías nos vehículos que a empresa utiliza e que non poden realizar a súa tarefa, están a provocar que o lixo se acumule de xeito notable a carón dos contedores. A situación está a provocar un gran malestar entre os veciños destes concellos, que non entenden as razóns que se están a dar para xustificar esta situación. Temen que se produza un problema grave de saúde pública, máxime coas altas temperaturas destes días Algúns grupos políticos como é o caso do Partido Popular de Muros estánse a facer eco desta problemática. A súa voceira Inés Monteagudo vén de esixirlle á Mancomunidade do Barbanza e tamén ó propio goberno municipal que adopten as medidas urxentes necesarias que permitan terminar dunha vez por todas cos problemas que existen no servizo de recollida de lixo do municipio. Tamén a Marea de Noia lle solicitou ó alcalde que se decrete unha intervención temporal para garantir a salubridade das rúas ata que se arranxen os camións e así, na fin de semana, na que a vila celebra ademais a súa feira Medieval, non se acumulen máis lixo.
LOUSAME> A primeira xuntanza deste órgano estivo presidida pola alcaldesa, Teresa Villaverde, e a subdirectora xeral para o Tratamento da Violencia de Xénero, María Belén Liste Lázara.
RIBEIRA> As investigacións iniciáronse xa no verán de 2015 no marco da denominada ‘Operación Sparrow 2’.
Páxina 1 de 45
HomeGaliciaRedacción Barbanza Top of Page

Síguenos en facebook